Banner
Categories
Contact Us
पो. ब. नं. १५
सानो पोखरा, हेटौंडा, मकवानपुर
फोन नं. ०५७–५२३१४०, फ्याक्स ९७७–५७–५२५९९०
इ मेल: parivartan@ntc.net.np / info@parivartannepal.org.np
Welcome To Our Website
स्थानीय समुदायकोे विकासमा ति नै समुदायहरुको स्वःर्स्फुत सहभागिता सुनिश्चित गर्न उनीहरुलाई नै सामर्थ्यवान बनाउनु पर्छ भन्ने मान्यताका साथ २०६४ साल पौष ११ गते यस परिवर्तन नेपाल ९एबचष्खबचतबल ल्भउब०ि  नामक सस्ंथा स्थापना भएको हो। यो सस्ंथा एक मुनाफा रहित गैह्र सरकारी सामाजिक सस्ंथाको रुपमा मकवानपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विधिवत दर्ता गरिएको छ। यसै गरि समाज कल्याण परिषद् काठमाण्डौसँग पनि आवद्ध छ। यसले स्थानीय समुदायको सहभागितामा स्थानीय श्रोत, साधान, ज्ञान, सीप, प्रविधि र कृषि जैविक विविधताको संरक्षण, विकास र यिनीहरुको दिगो उपयोग गर्दै समग्र मानव विकास, द...

more»


लक्ष्य
Why Nepalese? à¤¸à¥à¤¥à¤¾à¤¨à¥€à¤¯ श्रोत, साधन, ज्ञान, सीप, प्रविधिको सदुपायोग र कृषि जैविक विविधताको बिकास एवं संरक्षण  तथा सामाजिक न्यायकà¥...
more»
उदेश्य
Why Us? (क)  स्थानीय कृषि जैविक विविधताको संरक्षण, प्रवर्धन तथा दीगो उपयोग गर्ने,  (ख)  प्राङ्गारिक कृषि प्रणालीको अनुà...
more»

रणनीति
Why Nepalese? à¤¸à¥à¤¥à¤¾à¤¨à¥€à¤¯ श्रोत, साधन, ज्ञान, सीप, प्रविधिको सदुपायोग र कृषि जैविक विविधताको बिकास एवं संरक्षण  तथा सामाजिक न्यायकà¥...
more»
कार्यक्षेत्र
Why Us? (क)  स्थानीय कृषि जैविक विविधताको संरक्षण, प्रवर्धन तथा दीगो उपयोग गर्ने,  (ख)  प्राङ्गारिक कृषि प्रणालीको अनुà...
more»