Banner
Categories
Contact Us
पो. ब. नं. १५
सानो पोखरा, हेटौंडा, मकवानपुर
फोन नं. ०५७–५२३१४०, फ्याक्स ९७७–५७–५२५९९०
इ मेल: parivartan@ntc.net.np / info@parivartannepal.org.np
Welcome To Our Website
स्थानीय समुदायकोे विकासमा ति नै समुदायहरुको स्वःर्स्फुत सहभागिता सुनिश्चित गर्न उनीहरुलाई नै सामर्थ्यवान बनाउनु पर्छ भन्ने मान्यताका साथ २०६४ साल पौष ११ गते यस परिवर्तन नेपाल ९एबचष्खबचतबल ल्भउब०ि  नामक सस्ंथा स्थापना भएको हो। यो सस्ंथा एक मुनाफा रहित गैह्र सरकारी सामाजिक सस्ंथाको रुपमा मकवानपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विधिवत दर्ता गरिएको छ। यसै गरि समाज कल्याण परिषद् काठमाण्डौसँग पनि आवद्ध छ। यसले स्थानीय समुदायको सहभागितामा स्थानीय श्रोत, साधान, ज्ञान, सीप, प्रविधि र कृषि जैविक विविधताको संरक्षण, विकास र यिनीहरुको दिगो उपयोग गर्दै समग्र मानव विकास, दिगो शान्ति र सामाजिक न्याय प्रर्वद्धनको साथै गरिबि न्यूनीकरण गर्न पहल गर्दछ। यस संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय मकवानपुर जिल्लाको हेटौंडामा अवस्थित छ  कृषि जैविक विविधताको संरक्षण, प्रवर्द्धन तथा यसको दिगो उपयोग नै सस्ंथाको मुख्य सरोकारको विषय हो। विगत दुई दशकको अवधिमा यस संस्थाको सामुदायिक विकासका विविध विषयहरुमा प्रशस्तै सिकाई तथा अनुभवहरु रहेको छ। यस संस्थामा विशेषगरि कृषि जैविक विविधता, प्राङ्गारिक/पर्यावरणीय कृषि पद्दति, सामुदायिक जलाधार ब्यबस्थापन, बचत तथा ऋण कार्यक्रम, समुदायमा आधारित गैर सरकारी/सहकारी सस्ंथा व्यवस्थापन, सामुदायिक नेतृ...

more»


लक्ष्य
Why Nepalese? स्थानीय श्रोत, साधन, ज्ञान, सीप, प्रविधिको सदुपायोग र कृषि जैविक विविधताको बिकास एवं संरक्षण  तथा सामाजिक न्यायको प्रबर्द्धन र गरिबी न्यूनिकरण  ।...
more»
उदेश्य
Why Us? (क)  स्थानीय कृषि जैविक विविधताको संरक्षण, प्रवर्धन तथा दीगो उपयोग गर्ने,  (ख)  प्राङ्गारिक कृषि प्रणालीको अनुसन्धान, प्रर्बद्धन तथा विकास गर्ने, (ग)  स्थानीय श्रोत, मौलिक ज्ञान, सीप, प्रविधि र संस्कृतिको संरक्षण/प्रवर...
more»

रणनीति
Why Nepalese? स्थानीय श्रोत, साधन, ज्ञान, सीप, प्रविधिको सदुपायोग र कृषि जैविक विविधताको बिकास एवं संरक्षण  तथा सामाजिक न्यायको प्रबर्द्धन र गरिबी न्यूनिकरण  ।...
more»
कार्यक्षेत्र
Why Us? (क)  स्थानीय कृषि जैविक विविधताको संरक्षण, प्रवर्धन तथा दीगो उपयोग गर्ने,  (ख)  प्राङ्गारिक कृषि प्रणालीको अनुसन्धान, प्रर्बद्धन तथा विकास गर्ने, (ग)  स्थानीय श्रोत, मौलिक ज्ञान, सीप, प्रविधि र संस्कृतिको संरक्षण/प्रवर...
more»